วิธีการวัดตัว

1. รอบอก

จากใต้รักแร้ลงมา 1-2 นิ้ว ใช้สายวัดวัดรอบอก โดยจับสายวัดให้แนบลำตัวพอดี ไม่ตึงไม่หย่อน แล้วบวกเพิ่ม 2-6 นิ้ว

เช่น วัดรอบอกได้ 36 นิ้ว

  • – บวกเพิ่ม 2 นิ้ว เลือกเสื้อขนาด 38 นิ้ว จะได้เสื้อขนาดพอดี/แนบตัว
  • – บวกเพิ่ม 4 นิ้ว เลือกเสื้อขนาด 40 นิ้ว จะได้เสื้อขนาดพอดี/ใส่สบาย
  • – บวกเพิ่ม 6 นิ้ว เลือกเสื้อขนาด 42 นิ้ว จะได้เสื้อขนาดหลวมเล็กน้อย

2. ความยาวของตัวเสื้อ

ให้วัดจากฐานปกข้างคอ ลงมาถึงชายเสื้อสุดขอบ โดยให้วัดแค่ด้านเดียว ไม่ต้องวัดรอบเสื้อ ขนาดเป็นนิ้ว

3. ความยาวของแขนเสื้อ

ให้วัดจากหัวไหล่ถึงปลายแขนเสื้อตามความยาวที่ต้องการ ขนาดเป็นนิ้ว

© Copy Right 2017. POLOLOVER. All right reserved.