ออกแบบเสื้อ

ขั้นตอนที่ 1.

กรุณาคลิกเพื่อเลือกประเภทเสื้อที่ท่านต้องการสั่งทำ

เสื้อผู้ชายมีกระเป๋า

ลายปักราศีจะอยู่บนกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย

เสื้อผู้ชายไม่มีกระเป๋า

ลายปักราศีจะอยู่บนอกเสื้อข้างซ้าย

เสื้อผู้หญิง

ลายปักราศีจะอยู่บนอกเสื้อข้างซ้าย

© Copy Right 2017. POLOLOVER. All right reserved.